Važni telefoni

Pošta informacije 1182/1189
Policija 122
Hitna pomoć 124
Vatrogasno društvo 123
Centar za obavještavanje 121
Tačno vrijeme 125
BIHAMK- Auto Moto Savez 1282
EMS - Brza pošta 1417
Predaja telegrama telefonom 1202