Turizam SBK

Index članka
Turizam SBK
Dolazak
Prometni značaj
Geološki i industrijski značaj
Poljoprivredni značaj
Kulturno-historijska baština
Grane turizma
Sve stranice
Federacija Bosna i Hercegovina

SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Srednjobosanski kanton- geografsko jezgro BiH

U geografskom jezgru Bosne i Hercegovine, na prostoru od 325.000 hektara, zauzimajući 12,1% površine Federacije Bosne i Hercegovine, na prostoru, koji je najvećim dijelom pokriven šumama (oko 57 %), ali i obradivim poljoprivrednim područjem, koje iznosi 34 % površine, živi i djeluje oko 270.000 stanovnika..

Svojom zapadnom polovinom ovaj Kanton alimentira jugoistočne dijelove makro regiona Bosanska Krajina, a istočnom polovinom koindicira s kranjim sjeverozapadnim područjima sarajevsko-zeničke makro-ekonomske regije. Područje Srednje Bosne administrativno je uređeno kao Srednjobosanski kanton, koji obuhvata 12 općina, a to su:

• Travnik
• Novi Travnik
• Vitez
Jajce
• Donji Vakuf
• Gornji Vakuf
• Bugojno
• Dobretići
• Busovača
• Fojnica
• Kiseljak
• Kreševo


Površina
Ukupna površina SBK/KSB iznosi 3 199 km²,

Stanovništvo
Na području Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna tokom 1991. godine ustanovljeno je da živjelo 338.979 stanovnika, a 1999.godine oko 270.000 stanovnika.

Klima
Klimatske karakteristike su planinsko-kontinentalna klima sa mikro-lokalitetnim varijetetima vezanim za riječne doline i nadmorsku visinu.

Novčana valuta
Konvertibilna marka (KM) ,koja se dijeli na feninge.
• banknote: 5, 10, 20, 50, 100 i 200 KM
• kovani novac: 1,2,5 (KM-konvertibilna marka) i 5,10,20 i 50 (pf-fening) 

Satelitski pogled