Naziv: MOTEL RADUŠA
Adresa: 70240 Gornji Vakuf - Uskoplje, Trnovača bb
Telefon: +387 (30) 494-398
Fax: +387 (30) 494-398
web: -
e-mail: - kategorija: alt alt alt