Naziv: Restoran USKOPALJSKI DVORI
Adresa: 70240 Gornji Vakuf - Uskoplje, Glavice bb
Telefon: +387 (30) 494-353
Fax: -
web: -
e-mail: -
kapacitet: 110 mjesta
Naziv: Restoran-pizzeria CASABLANCA
Adresa: 70240 Gornji Vakuf - Uskoplje, Džemala Bijedića bb
Telefon: +387 (30) 265-247
Fax: -
web: -
e-mail: -
kapacitet: 100 mjesta