GORNJI VAKUF - USKOPLJE

NASTANAK I NAZIV GRADA
Gornji Vakuf, kao urbanističko naselje nastao je krajem XVI vijeka. Sam naziv grada upućuje na to da je njegovo osnivanje povezano sa institucijom Vakufa. Institucija vakufa predstavlja zakladu koja služi vjerskim i humanitarnim svrhama muslimana. Postanak Gornjeg Vakufa je u najužoj vezi sa vakufom Mehmed-bega Stočanina, a to znači da je njegova džamija bila od fundamentalnog značaja za osnivanje grada. Prema raspoloživim podacima (natpisna ploča o izgradnji džamije) Mehmed-beg je svoju džamiju završio 1001. hidžretske godine što odgovara 1592 ili 1593 godini. Prvi pisani spomen župe Uskoplje se nalazi u povelji mađarskog kralja Bele IV iz 1244.godine, u kojoj on katoličkoj crkvi poklanja posjede župe„Wskople“. Mehmed beg Stočanin.je utemeljio prvu džamiju, koja je bila nukleus za formiranje grada.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
Ovaj grad je smješten na obalama gornjeg toka rijeke Vrbas u Skopaljskoj dolini, koja je duga 27 km, a široka samo 2 km Okružen je planinama Vranicom sa istočne i Radušom sa zapadne strane. Nalazi se na nadmorskoj visini od 670-2112m. Općina Gornji Vakuf zauzima površinu od 402,7km². Prema popisu iz 1991. godine u Gornjem Vakufu je živjelo oko 25000 stanovnika Priroda je izdašno i skladno ukrasila ovaj cijeli, ne veliki prostor predjelima iskonske ljepote. Plodnost zemlje, bogtstvo šumom i divljači po okolnim brdima, kao i povoljni uvjeti za rudarstvo učinili su ovaj kraj privlačnim za ljudska naselja. Pored Vrbasa, ovim gradom protiču još tri rijeke Trnovača, Krušćica i Bistrička rijeka. Ovo područje je bogato prirodnim potencijalima, od kojih se posebno ističu: izvor rijeke Vrbas, koji se nalazi pod Zec-planinom, Crindol sa poznatim slapom, te četiri ždrimačka jezera. Klima u Gornjem Vakufu je izuzetno pogodna za razvoj povrtlarskih kultura, a pogotovo kupusa. Klima je, radi veće nadmorske visine (za oko 100 m), blizine velikih planinskih masiva Vranice i Raduše, a time i većeg provjetravanja oštrija u odnosu na umjerenokontinentalnu klimu na području nizvodno uz Vrbas.

KULTURNO-HISTORIJSKA OBILJEŽJA
Kulturno-historijsko naslijeđe, na ovom području predstavljaju mnogobrojni srednjovjekovni stećci. uglavnom sandučasti, a ima ih preko 580.

 
ZAŠTO DOĆI
Gornjevakufska čaršija u Srednjoj Bosni, već četiri stoljeća odolijeva vremenu i ljudima, njegujući tradiciju i prirodna bogatstva. Zbog svog geografskog položaja, klimatskih karakteristika i prirodnih bogatstava, Gornji Vakuf je izuzetno povoljan za razvoj turizma.
 

G. Vakuf - Uskoplje