DOBRETIĆI

NASTANAK I NAZIV
Općina je dobila naziv po jednom od okolnih najvećih sela, koje ima dugu historiju i baštini ime od srednjovjekovne bosanske vlastelinske porodice Dobretića. Prema legendi, koja kaže, kako je padom Bosne1463. godine zarobljeno i u Carigrad odvedeno oko 30 000 bosanske mladeži, a među njima je bila i kćerka Stjepana Dobrete, Ljiljana, koja je od sultana izmolila dozvolu, kojom se njenom ocu poklanja vlastelinstvo. Kod lokalnog stanovništva ovaj kraj je poznat i pod imenom Pougarje, nazvan po rijeci Ugar.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
Općina Dobretići je jedna od najmanjih i najmlađih općina u BiH. Nalazi se na planini Ranča u Srednjoj Bosni, na 1200m nadmorske visine